LiDAR - Light Detection and Ranging
  • 08.09.2023.

LiDAR - Light Detection and Ranging

LiDAR je razvila NASA za praćenje satelita i svemirskih udaljenosti. Ali od 1990-ih, lidarski sistemi su postali manji i još precizniji. Ovo je učinilo da lidar bude atraktivna opcija za dodavanje "očiiju" na autonomna vozila, jer vozila moraju brzo razviti sliku svijeta koji ih okružuje kako ne bi udarila pješake, životinje, prepreke i druga vozila. LiDAR, skraćenica od laserske detekcije i dometa, je senzor koji koristi laser za postizanje preciznog mjerenja udaljenosti. LiDAR emituje laserske impulse koji se reflektuju nazad kada naiđu na okolne objekte, a mjerenjem vremena potrebnog laseru da stigne do svakog objekta i vrati se do njega, može se izračunati tačna udaljenost do objekta. LiDAR emituje hiljade impulsa u sekundi, i analizira količinu reflektovane energije na površini mete, amplitudu, frekvenciju i fazu spektra reflektovanog talasa. Prikupljajući ova mjerenja udaljenosti, napravljeno je 3D modeliranje okruženja, poznato kao oblak tačaka. Posljednjih godina, kako pametni automobili nastavljaju da se razvijaju, LiDAR dobija sve više pažnje, posebno zbog različitih pogleda i kontroverzi između Tesle i drugih automobilskih kompanija o LiDAR-u, koji je generisao mnogo vrućine. Međutim, kao "oči" od mašine, LiDAR se ne koristi samo u automobilskim pametnim automobilima, već i u širokom spektru aplikacija, uključujući logistiku i transport, pametne gradove, V2X, robotiku i industrijske aplikacije. Pomoću lidara kojeg ima Centar napravljen je snimak stadiona na Koševu (na slici). Lidar je bio postavljen na auto koje se kretalo oko stadiona pri ćemu je emitovao laserske impulse na okolne objekte koji su se reflektovali i formirala se slika.