Saradnja sa Univerzitetom u Zenici
  • 15.09.2023.

Saradnja sa Univerzitetom u Zenici

U okviru projekta „Simulacija HDH tehnologije i karakterizacija titan praha za medicinske svrhe“ u Centru za napredne tehnologije održan je sastanak prof. dr. Aide Imamović sa Fakulteta za inžinjerstvo i prirodne nauke UNZE, direktora Centra za napredne tehnologije mr.dipl.ing. Ensara Mulaosmanovića i vodećih istraživača za materijale u CNT-u: dr.sc. Šabana Žune i mr.dipl.ing. Zijada Alibašića. Dogovoreno je da se nakon odlaska na naučnu konferenciju „Mechanical Technologies and Structural Materials 2023“ i prezentacije rada „SEM analysis of hydrated titanium alloy TiAl6Nb7 produced using HDH technology“ nastavi sa istraživanjem legura titanija za medicinsku upotrebu, te tehnologije dobijanja praha iz Ti skrapa sa krajnjim ciljem utvrđivanja mogućnosti dobijanja gotovih proizvoda u zaokruženom ciklusu: Ti sirovina – dehidrirani prah – 3D printani gotovi proizvod. Direktor Centra za napredne tehnologije je iskazao zadovoljstvo što se putem federalnog projekta i objavljivanja istraživačkih radova CNT promoviše kao mjesto gdje se obavlja istraživačka djelatnost, posebno istraživanje naprednih savremenih tehnologija, kao što je hidriranje, tj. privremeno legiranje metala vodikom. Ova tehnologija se također smatra naprednom metodom za skladištenje vodika u metalnom prahu, čime je neophodno ovladati da bi se vodik kao energent uveo u širu upotrebu.