Sastanak organizacionog odbora RSEM24
  • 15.12.2023.

Sastanak organizacionog odbora RSEM24

Naučni simpozij RSEM22 je regionalni naučni događaj koji je prvi put realizovan 13.10.2022. godine u Sarajevu u saradnji JU Centra za napredne tehnologije (nosilac aktivnosti) sa Ministarstvom odbrane BiH, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Instituta Kemal Kapetanović Univerziteta u Zenici. RSEM24 je drugi po redu naučni simpozij, koji bi trebao da se održi u oktobru 2024.godine, sa sljedećim temama: 1. Municija i energetske materije, 2. Oružja i raketni sistemi, 3. Materijali, tehnologije, kvalitet i standardizacija, 4. Skladištenje, transport, održavanje i demilitarizacija municij 5. Utjecaj na okoliš. RSEM24 je prilika da se upoznamo sa najnovijim saznanjima iz različitih oblasti energetskih materijala kroz predavanja istaknutih regionalnih i stranih stručnjaka. Simpozij je prilika proširiti postojeća znanja, diskutovati o aktuelnim temama i doprinijeti budućem razvoju energetskih materijala koji baštine dugu tradiciju na prostorima BiH i regiona. RSEM24 je namijenjen naučnicima, istraživačima, profesorima, studentima, praktikantima, zaposlenicima namjenske, vojne i civilne industrije BiH i iz regiona u aktivnostima razmjene znanja i iskustava. Zemlje poput Češke, Španije, Velike Britanije, Bugarske, Japana, Njemačke imaju periodične kongrese/naučna okupljanja na teme bliske namjenskoj industriji, te je ukazana potreba da se slična praksa uvede na teritoriji BiH.