CNT postao član evropske asocijacije za istraživanje hidrogena
  • 15.12.2022.

CNT postao član evropske asocijacije za istraživanje hidrogena

„Hydrogen Europe Research“ međunarodna je, neprofitna asocijacija sastavljena od 123 univerzitetskih i istraživačkih i tehnoloških organizacija iz 28 zemalja Evrope i šire. Članovi ove asocijacije aktivni su u evropskom sektoru vodika i gorivih ćelija. JU“Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ je prije nekoliko dana, nakon zvanične aplikacije i odluke od strane Izvršnog odbora asocijacije, postala i zvanični član i postali dio ove velike porodice.