Drugi regionalni simpozij o energetskim materijalima i njihovoj primjeni
  • 16.02.2024.

Drugi regionalni simpozij o energetskim materijalima i njihovoj primjeni

Poštovane kolegice i kolege, izuzetno je zadovoljstvo, čast i privilegija pozvati vas na "Drugi regionalni simpozij o energetskim materijalima i njihovoj primjeni" sa međunarodnim učešćem, u organizaciji "Centra za napredne tehnologije u Sarajevu", koji će se održati u Sarajevu 10. oktobra 2024. godine u hotelu Tarčin Forest Resort & Spa, MGallery Hotel Collection. Imaćemo priliku se upoznati sa najnovijim saznanjima iz različitih oblasti energetskih materijala kroz predavanja istaknutih regionalnih i stranih stručnjaka. Nadamo se da ćete tokom Simpozija imati priliku proširiti postojeća znanja, diskutovati o aktuelnim temama i doprinijeti budućem razvoju energetskih materijala koji baštine dugu tradiciju na ovim prostorima. Pozivamo Vas da zajedno dođemo do novih znanja i kompetencija, a sve u cilju da povećamo ulogu i značaj energetskih materijala! Dobrodošli u Sarajevo! POZIV ZA SLANJE SAŽETAKA Radove za "Drugi regionalni simpozij o energetskim materijalima i njihovoj primjeni" sa međunarodnim učešćem možete prijaviti na e-mail namir.h@cnt.ba u okviru sljedećih sekcija: 1. Municija i energetski materijali 2. Naoružanje i raketni sistemi 3. Tehnologije, kvalitet i standardizacija 4. Skladištenje, transport, održavanje i demilitarizacija 5. Zaštita okoliša Radovi mogu biti prezentirani kao plenarna predavanja (30 min), usmene (15 min) ili poster prezentacije. Sažeci radova prihvaćeni od Naučnog odbora kongresa bit će štampani u Knjizi sažetaka, a cijeli radovi u časopisima: 1. Defense and Security Studies 2. Sustainable Engineering and Innovation 3. Heritage and Sustainable Development VAŽNI DATUMI Slanje sažetaka do 15.09.2024. Obavještenje o prihvatanju do 01.10.2024. Rana kotizacija do 16.08.2024. Kasna kotizacija do 10.10.2024. Kotizacija preko elektronske pošte namir.h@cnt.ba je obavezna i uključuje materijal za kongres, osvježenja u pauzama i ručak.