26. Međunarodna konferencija "Energetska tranzicija u Evropi i održiva mobilnost sa izazovima na stanje u Bosni i Hercegovini"
  • 26.04.2023.

26. Međunarodna konferencija "Energetska tranzicija u Evropi i održiva mobilnost sa izazovima na stanje u Bosni i Hercegovini"

Saobraćajni fakultet Travnik, Ekološki fakultet Travnik, Fakultet informacionih tehnologija Travnik, Fakultet politehničkih nauka Travnik u saradnji sa Fakultetom za logistiku Univerziteta u Mariboru, Durban University of technology u Južnoj Africi i JU „Centar za napredne tehnologije u Sarajevu“ organiziraju 26. Konferenciju pod nazivom "Energetska tranzicija u Evropi i održiva mobilnost sa izazovima na stanje u Bosni i Hercegovini". Cilj konferencije je razmatranje energetske tranzicije u Europi ka obnovljivim izvorima energije i utjecaja na održivu mobilnost sa izazovima na stanje u Bosni i Hercegovini. Pri tome je važno razmotriti i razmijeniti najnovije spoznaje u naučnom i istraživačkom segmentu, s osvrtom na dobre prakse i stvarno stanje te mogućnosti razvoja i unapređenja u području saobraćaja, informacijskih tehnologija, ekologije, logistike i politehnike. Rokovi za dostavu radova: Predaja sažetka (do 150 riječi) 29.04.2023. Obavijest o prihvatanju sažetka 06.05.2023. Predaja rada 20.05.2023. Obavijest o prihvatanju rada 27.05.2023. Sažetak poslati u elektronskom obliku Organizacinom odboru na mail adresu: konferencija@iu-travnik.com Uz obavijest o prihvatanju sažetka autori će primiti upute za pisanje rada. Radove poslati do 20.05.2023. Pristigli radovi bit će recenzirani, a Organizacioni odbor će obavijestiti autore o prihvatanju rada do 27.05.2023. Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova, koji je indeksiran u SJIF sa impakt faktorom SJIF 2022= 8.109 i u DRJI: http://olddrji.lbp.world/BrowseByCountry.aspx?