Sanacija i adaptacija prostora za Centar za poduzetništvo
  • 06.09.2023.

Sanacija i adaptacija prostora za Centar za poduzetništvo

Osnivanje Centra za razvoj poduzetništva na području Kantona Sarajevo je kreiranje integriranog sistema zasnovanog na konceptu poduzetničkog ekosistema za podršku razvoja poduzetništva. Centar će razvijati partnerski odnos i saradnju sa poslovnim subjektima, što predstavlja ključne sadržaje njegovog rada i postojanja. Usko će surađivati sa start-up poslovnim subjektima, pratiti njihove razvojne potrebe kao i sa ostalim poslovnim subjektima a posebno institucijama poduzetničke infrastrukture. Vlada Kantona Sarajevo osigurala je milion KM za sanaciju i adaptaciju prostora u zgradi Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u kojem će biti smješten Centar za razvoj poduzetništva – JU Centar za napredne tehnologije Sarajevo. Sredstva su osigurana kroz preraspodjele u Budžetu za tekuću godinu, s pozicije Ministarstva privrede na poziciju Univerziteta u Sarajevu, a za što je Vlada KS danas dala saglasnost. Uvažavajući potrebe Centra, urađen je elaborat kojim su date smjernice za neophodne radove s procjenom troškova investicije, kako bi se planirani prostor doveo u funkcionalno stanje koje bi zadovoljilo potrebe Centra. Prema pomenutom elaboratu biće izvedeni građevinsko-zanatski radovi, radovi na mašinskim instalacijama, elektroinstalaterski radovi, saniran ravni neprohodni krov iznad prostora Centra, te izrađena projektna dokumentacija.