Saradnja sa institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu (INGEB)
  • 06.12.2023.

Saradnja sa institutom za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu (INGEB)

Na osnovu Sporazuma o saradnji potpisanog između Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu (INGEB) i Centra za napredne tehnologije u Sarajevu radi se na istraživanju svojstava materijala za medicinsku upotrebu. U okviru projekta „Simulacija HDH tehnologije i karakterizacija titan praha za medicinske svrhe“ podržanog od strane FMON izvršena su, između ostalog, metalografska, mehanička i hemijska ispitivanja dobijenog materijala. Prvi rezultati istraživanja biokompatibilnosti uspješno su predstavljeni objavljivanjem rada: „Ti-alloy (TiAl6Nb7) metal powder toxicity in human embryonic kidney (HEK-293T) cell line“, na 57. kongresu evropskog toksikološkog društva, EUROTOX 2023. Na zajedničkom sastanku direktori su predstavili historijat ustanova i iskustva u radu na projektima. Pored istraživanja na titanijumu dogovoren je nastavak zajedničkih istraživanja i drugih materijala bitnih za medicinsku upotrebu, kao što su legure magnezija.